About

Preşedinte ales 2019-2021: Bogdan Ungureanu

Vicepreşedinte ales 2019 – 2021: Gheorghe Bălan

Secretar ales 2019-2021: Cătălina Diaconu

Preşedinte viitor ales 2021-2023: Gheorghe Bălan

Vicepreşedinte viitor ales 2021-2023: Cătălina Diaconu

Scopul şi obiectivele generale ale asociației sunt:

Scop: Crearea unui mediu integrat de sprijinire a tinerilor gastroenterologi, complementar celui academic de specializare medicală, care să faciliteze dezvoltarea acestora pe toate ramurile  gastroenterologiei.

Obiective:

  •  Obiectiv principal: Creșterea nivelului de profesionalism a tinerilor medici din domeniul gastroenterologiei

  • Obiective specifice:

– promovarea gastroenterologiei şi hepatologiei în România, să acţioneze pentru interesele specialităţii, pentru menţinerea onoarei şi prestigiului acesteia.

– crearea unui parteneriat de strânsă colaborare cu Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie

– organizarea unor întâlniri de lucru periodice ale membrilor asociației

– să inițieze si să organizeze informația profesională a membrilor săi, prin intermediul unor publicații periodice, care pot fi cu timpul jurnalele societății sau prin publicarea altor materiale informative

– adresarea la organismele similare internaționale și dezvoltarea colaborărilor cu acestea, prin participarea la manifestările științifice și prin organizarea de schimburi de experiență

– organizarea de cursuri de formare și specializare pe diferite domenii

– organizarea de sesiuni și conferințe științifice care să aibă ca finalitate stimularea tinerilor să publice articole în reviste de specialitate

– organizarea unor evenimente de strângere de fonduri care să ajute la acordarea unor burse pentru specializare și perfecționare în străinătate a membrilor asociației

– organizarea unor programe de mentorat cu scopul de a facilita transferul de informații între diferite generații de gastroenterologi

– organizarea unor sesiuni și ateliere de perfecționare continuă pentru tinerii gastroenterologi pentru a fi mereu la curent cu noile tehnici, proceduri și tratamente

– organizarea de studii multicentrice în vederea cercetărilor privind epidemiologia bolilor digestive în România, precum şi valoarea comparativă a diferitelor metode de diagnostic şi tratament avand ca si obiectiv implicarea si initierea tinerilor medici in astfel de activitati.

– stimularea interesului privind cercetarea ştiinţifică a medicilor tineri prin realizarea de concursuri dotate cu premii din fondul societăţii, a celor mai valoroase lucrări, cu ocazia manifestărilor anuale. Acordarea de burse pentru specializare şi perfecţionare în străinătate.

Preşedinte onorific: Mădălina Ilie

Vicepreşedinte onorific: Vasile Şandru